top of page

Hvordan får du balanse og flyt i livet?


I tradisjonell kinesisk medisin står Yin og Yang som symbol på balanse og flyt. Yin og yang-symbolet er en forklaringsmodell på hvordan livet og naturen går i sykluser, og at balanse er en flytende tilstand. Det svinger mellom mer av og mindre av noe. Balanse blir opprettholdt ved at det ikke vipper over til kun det ene og kun det andre. Det er vist med den lille sirkelen av det motsatte på hver side av sirkelen.

Som biopat/naturopat hjelper jeg deg til å finne balanse i livet som gjør at du kan opprettholde eller gjenfinne god helhetlig helse.

Men hva betyr det egentlig å ha balanse og flyt i livet?

Jeg mener det ikke finnes noe fasitsvar på hva som gir balanse og skaper flyt for den enkelte. Det er individuelt hva vi har behov for å fylle livene våre med for å oppleve å ha flyt og balanse. Det er basert på blant annet hvilke verdier vi har, hvor vi er i de ulike livsfasene og hvor vi ønsker å være.

Verdiene er vårt indre kompass, og fundamentet for å kunne ta gode valg i livet.

Om vi ikke lever i tråd med verdiene våre vil det oppstå en energilekkasje, fordi det er et gap mellom atferd (handling) og holdninger (overbevisning og tanker).


Uansett om du er bevisst eller ubevisst dine egne verdier, vil gapet mellom atferd og holdninger skape ubehag, at noe skurrer eller butter i mot, såkalt kognitiv dissonans. Om du ikke er bevisst dine egne verdier, f.eks. ved å konkretisere og skrive de ned, kan det være en fin start å begynne å bevisstgjøre seg disse.

Har du allerede et bevisst forhold til dine verdier, og du opplever at det ikke er balanse i livet, vil en ny runde med refleksjon være nyttig for å se om noe har endret seg siden sist du så på disse verdiene.

Vi er hele tiden i utvikling, bevisst og ubevisst, så verdier vil kunne endre seg i takt med din utvikling. Vi kan ha flere kjerneverdier, noen ganger bytter de plass, der noe blir viktigere enn noe annet, og noen ganger gir vi slipp på gamle og nye kommer til.

Hva er Yin og hva er Yang?

Yin og Yang er krefter som utfyller hverandre og det er ikke noen skarpe skiller, men flytende overganger. Full yang er sommer, og høsten er overgang fra sommer til vinteren. Vinter er full yin, og våren er overgang fra vinter til sommer. (2)

Yin er den feminine kraften, den jordiske, rolige, dempende, mørke, kalde, kjølige, natt, måne, søvn, vinter. (1) Yang er den maskuline kraften, den himmelske, aktive, energiske, lyse, varme, varmende, dag, sol, våken, sommer. For mye yang eller for mye yin over tid skaper ubalanser.Hvorfor er jeg så opptatt av at det skal være flyt sammen med balanse?

Balanse i seg selv kan være statisk, og stagnasjon av noen art er ikke hensiktsmessig for å oppnå god helse. Alt i dette universet er i bevegelse. Og som energetiske vesener trenger vi flyten for å opprettholde livskraften.

Dette betyr ikke det samme som at vi ikke skal sette oss ned og puste, snarere tvert imot. Pusten er essensiell for livskraften vår og viktig for å sjekke inn med seg selv også på det emosjonelle planet. I en hektisk hverdag med mye som skjer både på jobb og hjemme er det ikke alltid lett å skape tid og rom til nettopp det. Puste, roe ned og sjekke inn hva som er viktig og hvilke verdier man har og ønsker å leve etter.

Hvordan kan vi bruke denne forklaringsmodellen i livet vårt?

Balanse og flyt oppstår ved å få handlinger og holdninger til å møtes. "Walk the talk" eller kanskje "walk the thought" på godt norsk.

Slik som yin og yang viser, ved å balansere motsetninger: - Er det for hektisk, trenger man å roe ned. - Opplever du mye negativitet, trenger du påfyll av noe positivt. - Er du trøtt på dagen, trenger du mer eller bedre søvn på natta. - Er du for passiv, trenger du å være mer aktiv. - Hva er det for mye av, hva er det for lite av.....

Dette er litt forenklet og generelt, men det er enkelt å overføre til ditt eget liv og det du strever med for å oppnå mer balanse. Når jeg sier det er enkelt å overføre, mener jeg ikke at det alltid er enkelt å få det til i praksis. Men som med alt annet, øvelse gjør mester.


Det du setter fokus på får du mer av, så hvorfor ikke sette fokuset på å få mer balanse og flyt, slik at man kan skape det livet man ønsker å leve.

Jeg har selv erfart at det nytter, selv i de mest hektiske periodene, vil det å puste og sjekke inn være essensielt for å kunne fortsette i flyt og balanse. Dette er en evig prosess, fordi vi tar valg hele tiden og jeg har brukt en stund på å bli mer bevisst og skape rom for stillhet og innsjekk med meg selv.

"Alt eller ingen ting"-tankegang gir ikke balanse. Kan du kjenne deg igjen i det?

Som helhetlige energetiske skapninger der kroppen vår hele tiden jobber med å skape balanse og opprettholde flyten, er det mange ting som påvirker oss. Tankene dine og hva du mentalt sier til deg selv kan skape like mye stress som andre ytre påvirkninger.

Tenker du at det som skjer i livet ditt skjer med deg, eller tenker du at ting skjer for deg?

Det å bli bevisst sitt eget tankesett, hvordan du tenker om deg selv, andre og det som skjer i livet ditt kan hjelpe deg til å være mer aktiv deltaker i eget liv. Å tenke at noe skjer med deg er en passiv holdning, mens å tenke at noe skjer for deg er en aktiv holdning.

Nå går vi snart inn i en for mange hektisk periode, for andre en vanskelig periode. Det er mye forventninger og glansbilder ute og går om hvordan førjulstiden og juletiden skal være. Sterke tradisjoner som noen tenker skal opprettholdes, andre vil skape nye og sine egne, mens andre igjen helst bare ville hoppet over til nytt år og januar, så de kan fortsette med livet sitt.


Å finne balansen her er ofte en utfordring. Uansett om du er alene eller del av en familie, vil det være nyttig å sjekke inn med seg selv og finne ut mer om...

 • Hvordan kan jeg leve i tråd med mine verdier og samtidig skape en god førjulstid for meg selv?

 • Hva trenger jeg egentlig?

 • Er mine forventninger i tråd med mine verdier?

 • Er mine tanker om hva førjulstiden er og skal være realistiske i forhold til tid, energi, økonomi etc?

 • Vil de valgene jeg tar gi meg påfyll eller vil jeg oppleve å blir drenert?

Når du har gjort det - gjøre en forventningsavklaring med de du har rundt deg. Jeg tror at om vi våger å snakke høyt om hvordan vi ønsker å ha det og hva vi ønsker å gjøre, og sammen sette en intensjon for tiden foran oss, vil det være lettere å balansere og eventuelt justere underveis. Justering og endring av oppsatte planer er like viktig som å sette dem i utgangspunktet.

Hvordan finner jeg verdiene mine?

Å bygge uten fundament, kan lett bli luftslott i beste fall. Å finne sine indre verdier gir et godt fundament til å bygge videre og ta gode valg for seg selv. Her finnes det ulike metoder, men en jeg liker godt er å se på hva jeg irriterer meg mest over ved andre.

 1. Lag en liste med stikkord eller korte setninger.

 2. Gå gjennom ordene du fant over og skriv ned det motsatte. Disse ordene danner dine verdier.

 3. Ranger disse i prioritert rekkefølge fra 1-5. Har du flere, kan du se om noen av de kan sammenfattes til et felles ord. Velg så bort de som er minst viktige for deg akkurat nå.

 4. Ta nå en ny gjennomgang og ranger dine topp 3 kjerneverdier.

 5. Reflekter og skriv gjerne ned hvorfor disse tre verdiene er dine topp 3.

 6. Hva legger du i hver av disse verdiene?

 7. Lever du i tråd med disse nå? Hvis ikke, hva må du justere for å lukke avstanden mellom verdiene og hvordan du lever livet ditt nå?

 8. Heng gjerne opp dine topp 3 verdier på et sted du ser ofte, som en påminnelse til deg. Hent også gjerne frem notatene med jevne mellomrom for å holde bevisstheten på dine verdier. Når du skal ta valg, eller sette opp mål eller retning for veien videre, sjekk inn om det du ønsker å gjøre eller at andre ønsker du skal gjøre er i tråd med dine verdier.

Ved å aktivt bruke dine verdier i hverdagen har du nå lukket en energilekkasje, som gir deg mer overskudd til andre ting som gir glede og tilfredshet, flyt og balanse i livet ditt.

Trenger du hjelp til å opprettholde eller gjenopprette balanse i ditt liv, kan du lese mer om hva jeg tilbyr på www.theresekleppe.no eller ta kontakt via e-post post@theresekleppe.no

Husk at du er verdifull!

Kjærlig klem fra Therese192 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page