top of page

Biopati

therese_kleppe_tonemolnes_2019_DSF0554_edited.jpg

Balanse og flyt
Biopati/naturopati er en naturmedisinsk behandlingsmetode der hovedformålet er å redusere belastninger og tilføre nødvendig næring, slik at kropp og sinn selv kan gjenopprette balanse og flyt.

 

I biopatien behandles mennesket som en helhet, og vi søker å finne rotårsaken til at sykdom oppstår. Alle behandles individuelt basert på nåværende tilstand, personlig sykdomshistorikk og arv. Den biopatiske metoden baserer seg på solide teorier fra tradisjonell orientalsk medisin i kombinasjon med det beste fra moderne medisin. Det betyr at vi ser hele mennesket fremfor sykdommen, og bruker trygge og naturlige midler og behandlingsmetoder for å styrke kroppens iboende regulasjonsmekanismer.

Når trenger du å oppsøke en biopat?

  • Du ønsker å forebygge og legge til rette for en ren og naturlig livsstil.

  • Du har plager som er vanskelig å finne ut av, og du trenger et helhetlig blikk på din helsetilstand.

  • Du har smerter.

  • Du har kronisk sykdom og ikke funnet rotårsaken til problemet.

  • Du har lite energi og opplever hverdagen som krevende.

  • Du sliter med søvn, på én eller flere måter.

  • Du lever med mye stress, både fysisk og mentalt.

  • Du har mye uro i kroppen.

Kan du sjekke av på én eller flere av disse, kan en biopat være det du trenger for å gjenopprette balanse og flyt som gir deg en god livskvalitet. 

bottom of page