top of page

Fotsoneterapi

Fot massasje

Å behandle hele mennesket

Et av grunnprinsippene i naturmedisin er helhetsprinsippet. Der hver del av organismen inneholder informasjon om hele organismen. På den måten vil trykk/massasje av ulike punkter og soner på og under føttene påvirke vev, organer og kroppen som helhet og stimulerer selvhelbredelseprosessen.

 

Fotsoneterapi er en naturmedisinsk behandlingsmetode basert på bioholografiske prinsipper etter ECIWO-biologiens vitenskapelige teori. ECIWO er forkortelse for Embryo Containing Information of the Whole Organism.

 

Ersdal-metoden, som jeg bruker, skiller seg fra andre retninger i fotsoneterapi ved at den benytter en mer nøyaktig punktlokalisering og et mer nøyaktige kart, samt at vi ved hver behandling behandler hele mennesket, selv om pasienten kommer med en bestemt plage. Metoden er utviklet av Dr. Charles Ersdal Md (Ma), som bygget sin teori og behandling på arbeidene til Eunice Ingham.
 
Formålet
Ved å gi en helhetlig behandling i fotsoneterapi balanseres de ulike systemene i kroppen i forhold til hverandre og skaper likevekt (homeostase). Stagnasjoner gir smerte. Vi letter derfor på spenninger og forbedrer sirkulasjon av alle kroppsvæsker.
Jeg bruker fotsoneterapi først og fremst som støtteterapi i en biopatisk protokoll, for å støtte kroppens regenerasjon og avgiftning.

Reaksjoner etter behandling
Reaksjoner etter behandling er normalt, men oppleves individuelt. Siden kroppen får impulser om å justere på flere plan kan pasienten oppleve:

 • en forverring av plagene en kort periode

 • hodepine

 • tretthet

 • diaré

 • svetting

 • utsondring fra slimhinner

 • økt vannlating

 • emosjonelle tilstander som tristhet, gråt o.l. som betyr at energetiske blokkeringer slipper taket

 • forvirringstilstand; der gamle symptomer og hendelser kan dukke opp

 

Alle reaksjonene over er tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at avgiftning pågår. Det er altså en positiv utvikling. Reaksjonene vil normalt komme behandlingsdagen eller 1-2 dager etter og gå over innen få dager. Skulle det allikevel oppstå sykdomstilfeller under behandlingsperioden, kontaktes selvsagt lege, og også din terapaut.

Behandlingstid
Behandlingstiden er individuell, og er avhengig av 

 • sykdommens karakter

 • om den er akutt eller kronisk

 • medisinbruk

 • alder

 • almenntilstand

 

Generelt kan man si at akutte tilstander behandles med hyppige intervaller over en kortere periode, mens kroniske tilstander behandles med litt lengre intervaller over en lengre periode.

Fotsoneterapi fungerer også bra som forebyggende tiltak, og gjennomføres da med lengre intervaller.

Smerteopplevelse ved fotsone
Smerte er kroppens språk om at noe er i ubalanse. Derfor vil det ved trykk/massasje på ømme punkter nødvendigvis oppleves noe smertefullt. Heldigvis er smerten kortvarig og forbigående. Jeg forsøker å holde meg under den enkeltes smerteterskel, samtidig som jeg søker å oppnå en optimal terapeutisk effekt. For enkelte kan det være nødvendig å hvile etter behandling.

bottom of page